nwwind3

Extra editie:

Verkiezing Bewonerscommissie van het jaar 2017


                              Lees meer ....


mdmgroep

Maasdelta heeft een nieuwe website!


Deze is zo ingericht dat u snel en gemakkelijk huurzaken kunt regelen en informatie kunt vinden. We leggen u graag uit wat er is veranderd en hoe de website tot stand gekomen is. Maar zelf een kijkje nemen is natuurlijk het leukste!
                                         Lees meer ....


huurverhoging12

In maart werden drie adviezen verstrekt.

Het advies over de huurverhoging werd geschreven door onze partner huurdersorganisatie De Koepel uit Hellevoetsluis.
En onze (gezamenlijke) inspanningen zijn gehonoreerd! 0,3% huurverhoging in juli 2017."

                                        Zie advies ....


nwjr vbbm 9 295

Nieuwjaarsreceptie VBBM 2017

Veel aandacht voor ouderen en wonen
dit jaar
...

                                         Lees meer ......


Foto's nieuwjaarsreceptie 2017


prestatieafspraken 295

Prestatieafspraken tussen Maasdelta/
Gemeente en VBBM ondertekend
!


Er gaat gewerkt worden aan: Sociale woning-voorraad op peil houden. Aanpak schaarse woningen ( jongerenwoningen en eengezinswoningen).

                                         Lees meer ......schimmel


Huurders met gezondheidsklachten
ontvangen smartengeld ...


                                                               Lees meer ...


2015 2016

Jaarverslag 2015

Op 23 mei 2016 vond onze jaarlijkse Algemene Leden-vergadering plaats. Hier vindt u ons jaarverslag.

word2   jaarverslag 2015


woningwet 200

Wat betekent de Nieuwe Woningwet voor huurders en verhuurders?imagesxxcv

Waarom is de WOZ-waarde van belang voor mijn huurwoning?

Ik woon in een zelfstandige huurwoning die onder het puntenstelsel valt. Wat heb ik er aan om de WOZ-waarde van mijn woning te weten en hoe kom ik aan deze informatie?
                                                                  Lees meer ....

aftopping

Aftoppingsgrens

Woningcorporaties moeten aan minimaal 95% van de huishoudens met recht op huurtoeslag verhuren.
Maar die huurprijzen mogen niet boven de aftoppingsgrens komen.                                                Lees meer ....

Daarom heeft Maasdelta haar streefhuren verlaagd en daarover advies gevraagd aan de VBBM.
                                                           
Lees meer ....


MEER ..........