Foto's Nieuwjaarsreceptie 2018

De VBBM op de voorpagina van de
Maassluise courant "de Schakel"

                 Lees meer ......

Nico Ouwehand
erelid van de VBBM

               Lees meer .....Brandpreventie

In het kader van de brandpreventieweken heeft de brandweer een test ontwikkeld.
Test HIER uw kennis over brandpreventie !


rechtbank


Administratiekosten

De VBBM onderzocht de administratiekosten, die Maasdelta berekent
                                                             Lees meer ....

tasje 220


Het verslag, de foto's en tips
van de thema-avond
"Veiligheid" d.d. 10 juli jl.

vindt u hier ....


vrijwilligers

Trainingen voor vrijwilligers

Voor iedereen die zich inzet voor een ander biedt
Humanitas korte online trainingen aan.

Als je vrijwilligerswerk doet, neem je natuurlijk ook altijd jezelf mee. Jouw kennis en de manier waarop je met mensen en emoties omgaat, zijn uniek voor jou.

                                                      Lees meer .....


2016 2017

Jaarverslag 2016

Op 15 mei 2017 vond onze jaarlijkse Algemene Leden-vergadering plaats. Hier vindt u ons jaarverslag.

word2   jaarverslag 2016


nwwind3

Extra editie:

Verkiezing Bewonerscommissie van het jaar 2017


                              Lees meer ....


mdmgroep

Maasdelta heeft een nieuwe website!


Deze is zo ingericht dat u snel en gemakkelijk huurzaken kunt regelen en informatie kunt vinden. We leggen u graag uit wat er is veranderd en hoe de website tot stand gekomen is. Maar zelf een kijkje nemen is natuurlijk het leukste!
                                         Lees meer ....


huurverhoging12

In maart werden drie adviezen verstrekt.

Het advies over de huurverhoging werd geschreven door onze partner huurdersorganisatie De Koepel uit Hellevoetsluis.
En onze (gezamenlijke) inspanningen zijn gehonoreerd! 0,3% huurverhoging in juli 2017."

                                        Zie advies ....


nwjr vbbm 9 295

Nieuwjaarsreceptie VBBM 2017

Veel aandacht voor ouderen en wonen
dit jaar
...

                                         Lees meer ......


Foto's nieuwjaarsreceptie 2017


prestatieafspraken 295

 

Prestatieafspraken tussen Maasdelta/
Gemeente en VBBM ondertekend
!


Er gaat gewerkt worden aan: Sociale woning-voorraad op peil houden. Aanpak schaarse woningen ( jongerenwoningen en eengezinswoningen).

                                         Lees meer ......schimmel


Huurders met gezondheidsklachten
ontvangen smartengeld ...


                                                               Lees meer ...


woningwet 200

Wat betekent de Nieuwe Woningwet voor huurders en verhuurders?imagesxxcv

Waarom is de WOZ-waarde van belang voor mijn huurwoning?

 

Ik woon in een zelfstandige huurwoning die onder het puntenstelsel valt. Wat heb ik er aan om de WOZ-waarde van mijn woning te weten en hoe kom ik aan deze informatie?
                                                                  Lees meer ....

Aftoppingsgrens

Aftoppingsgrens

Woningcorporaties moeten aan minimaal 95% van de huishoudens met recht op huurtoeslag verhuren.
Maar die huurprijzen mogen niet boven de aftoppingsgrens komen.                                                Lees meer ....

Daarom heeft Maasdelta haar streefhuren verlaagd en daarover advies gevraagd aan de VBBM.
                                                           
Lees meer ....