Hoe komt een bewonersorganisatie aan financiële middelen?

* Activiteiten in straat of wijk.

Hiervoor kunnen financiële middelen worden aangevraagd bij het gebiedsoverleg. Deze aanvraag moet tenminste 4 weken van te voren bij de gemeente binnen zijn. In de aanvraag moet een omschrijving van de te maken kosten aanvraag en een begroting van de activiteit(en) worden vermeldt. (Zie maassluis.nl) Ook kan er bij de VBBM om financiële ondersteuning worden gevraagd.

* Basissubsidie Commissies.

Een startende bewonerscommissie van huurders van Maasdelta Maassluis kan een basissubsidie aanvragen.

* Basissubsidie/Jaarlijkse bijdrage VBBM.

Door de VBBM wordt aan een bewonerscommissie een jaarlijkse subsidie verstrekt. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen moet aan voorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarden zijn op te vragen bij de VBBM. Dit t.b.v. secretariaats-, vergaderkosten e.d.

Telefoon VBBM: 010-5925984,

* Subsidie MDM.

Ook bij de Maasdelta kan onder bepaalde voorwaarden een subsidie worden aangevraagd. De voorwaarden zijn op te vragen bij de Maasdelta.

Voor informatie over de subsidie kunt u contact opnemen met uw wijkmeester of het klantcontactcentrum, tel 0181-603703.