Met wie kan de bewonerscommissie overleggen?

* Materiële zaken in de omgeving.

Denk hierbij aan losse stoeptegels, vervuiling in de woonomgeving, geluidsoverlast, etc. Dit kunt u melden via de website van de gemeente: www.maassluis.nl. Op deze pagina ziet u  een logo met het opschrift  Kies deze optie en de rest wijst zichzelf. U kunt uw klacht ook telefonisch doorgeven aan Maassluis, Schoon, Heel en Veilig telefoon: 010-5931733.

schoon

* Problemen op het gebied van leefbaarheid.

Meepraten/beslissen over zaken op het gebied van leefbaarheid.
Voor problemen met betrekking tot de leefbaarheid in uw straat of wijk kan contact worden opgenomen met de wijkcoördinator van de gemeente Maassluis, de heer W. Verschoor. Telefoon gemeente: 010-5931718 / 5931835.

* Belangenbehartiging huurders MDM.

Voor de belangenbehartiging van huurders van Maasdelta Maassluis kan men zich in eerste instantie wenden tot uw consulent van Maasdelta. Deze consulent kan met de bewonerscommissie een afspraak maken als men vragen heeft over bijvoorbeeld het onderhoud. Telefoon MDM: 010-5930430.

* Contact wijkagent.

Er zijn situaties waarbij een bewonerscommissie een gesprek wil hebben met de wijkagent. In de stadsgids van Maassluis kunt u vinden wie uw wijkagent is. U kunt voor een gesprek met uw wijkagent een telefonische afspraak maken. Telefoon: 0900-8844.

* Ernstige overlast.

In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij ernstige overlast, kan de bewonerscommissie een vergadering beleggen waarvoor zij zelf de politie, de wijkcoördinator en eventueel een medewerker van Maasdelta uitnodigt. Vaak kunnen op deze wijze snel afspraken worden gemaakt en oplossingen worden gevonden.

Ook kunnen de spreekuren van burgemeester en wethouders worden bezocht.