Wat kan en mag een bewonersorganisatie zelf regelen?

Elke bewonerscommissie is autonoom en is bevoegd om de belangen van de eigen achterban te behartigen. Tijdens de achterbanvergaderingen van de VBBM kan kennisuitwisseling van bewonerscommissies onderling plaatsvinden. Hierdoor hoeft een bewonerscommissie niet telkens opnieuw het wiel uit te vinden. Als blijkt dat de communicatie met instanties problemen oplevert kan de VBBM hulp bieden.

Telefoon VBBM: 010-5925984, email: vbbm@outlook.com