Vereniging Bewoners Belangen Maassluis

De VBBM behartigt uw belangen als het gaat over de leefbaarheid in Maassluis. De andere taak van de VBBM is het behartigen van uw belangen, indien u huurder bent van een woning van Maasdelta.

Lees meer over de VBBM

Verzoek huurverlaging

Eind 2018 hebben Aedes en de Woonbond het Sociaal Huurakkoord ondertekend. Hierin is opgenomen dat huurders die recht hebben op huurtoeslag, tijdelijk een huurverlaging of huurbevriezing kunnen aanvragen. Omdat er nog geen wettelijke basis is, is het nog niet toegestaan om de huur tijdelijk te verlagen.

Maasdelta geeft daarom zelf invulling aan het Sociaal Huurakkoord, binnen de wettelijke mogelijkheden. Deze regeling geldt voor huurders die recht hebben op huurtoeslag en waarbij de
huurprijs van de woning hoger is dan € 720,42 (dit mag geen vrije-sectorwoning zijn).

Komt u in aanmerking?
Is uw nettohuur hoger dan € 720,42? En is uw inkomen lager dan wat er in het onderstaande tabel staat? Dan kunt u een verzoek indienen voor huurverlaging. Dit kunt u doen via het contactformulier of per brief. De brief stuurt u naar Maasdelta Groep, Postbus 34, 3200 AA Spijkenisse. ]Met het verzoek stuurt u ook uw inkomensgegevens mee en een uittreksel uit de Basisregistratie Personen van de gemeente waar u woont. Hier vindt u een voorbeeldbrief.

HuishoudenMaximaal inkomen
Alleenstaand€ 22.700
Alleenstaand met AOW€ 22.675
Meerpersoonshuishouden€ 30.825
Meerpersoonshuishouden met AOW€ 30.800

Teruggave belastingdienst

Maasdelta heeft huurders met een inkomen boven een bepaalde grens in 2013, 2014 en 2015 een extra huurverhoging opgelegd. De zgn inkomensafhankelijke huur-verhoging.  Volgens de Woonbond mocht de Belastingdienst deze gegevens niet verstrekken aan de corporaties en is daarmee naar de rechter gestapt. De eerste slag heeft zij verloren, maar het is inmiddels wél mogelijk voor individuele huurders dit aan te kaarten bij de Belastingdienst en teruggave te eisen.
In deze link vindt u een voorbeeldbrief en excel bestand.