Wij zijn per email te bereiken op vbbm@outlook.com. Op woensdagochtend zijn we telefonisch bereikbaar op tel. 010-5925984.

Vereniging Bewoners Belangen Maassluis

De VBBM behartigt uw belangen als het gaat over de leefbaarheid in Maassluis. De andere taak van de VBBM is het behartigen van uw belangen, indien u huurder bent van een woning van Maasdelta.

Lees meer over de VBBM

Gemiddeld beperkte huurverhoging Maasdelta woningen in 2020

Maasdelta Groep heeft met de huurdersorganisaties – SHS uit Spijkenisse, VBBM uit Maassluis, de Koepel uit Hellevoetsluis en Huurdersvereniging Westvoorne – overeenstemming bereikt over de huurverhoging 2020. De gemiddelde huurverhoging per 1 juli a.s. wordt over het gehele bezit 2,6%, variërend van 0% tot 2,9%. De variatie volgens de huursombenadering is gelijk aan de inflatie in 2019, zoals met de huurdersorganisaties eerder werd afgesproken.

Advies huurdersorganisaties

Eind januari zijn Maasdelta en de huurdersorganisaties in gesprek gegaan. De huurverhoging wordt volgens de huursombenadering toegepast, variërend van 0% tot 2,9%. Hierbij is rekening gehouden met de wens van de huurdersorganisaties om de huurverhoging zo gelijkmatig mogelijk te spreiden over alle huurders.

Huursombenadering

De huursombenadering legt een verband tussen de huur die de huurder betaalt en de kwaliteit van de woning. Een woning met hoge kwaliteit en een lage huur krijgt een iets hogere huurverhoging, maar niet hoger dan 2,9%. Een woning met een huurprijs die meer in overeenstemming is met de kwaliteit krijgt een lagere huurverhoging. Hierdoor wordt de prijs/kwaliteit verhouding meer naar elkaar toe gebracht.

Huurbevriezing of Huurverlaging voor lage inkomens

Aedes en de Woonbond bereikten eind 2019 overeenstemming over huurbevriezing of huurverlaging voor huurders die relatief te duur wonen. Maasdelta past dit toe volgens de voorwaarden die werden afgesproken. Huurders die hiervoor in aanmerking komen kunnen bij Maasdelta een verzoek indienen voor huurbevriezing of huurverlaging.

Goede samenwerking

De huurdersorganisaties en Maasdelta kijken met een positief gevoel terug op de manier waarop de afspraken tot stand zijn gekomen en zijn tevreden met de uitkomsten van dit overleg.

Informatie voor huurders

Vóór 1 mei krijgen de huurders van Maasdelta een brief met hun huurverhoging per 1 juli 2020. In deze brief geeft Maasdelta aan op welke wijze men huurbevriezing of huurverlaging kan aanvragen.

Teruggave belastingdienst

Maasdelta heeft huurders met een inkomen boven een bepaalde grens in 2013, 2014 en 2015 een extra huurverhoging opgelegd. De zgn inkomensafhankelijke huur-verhoging.  Volgens de Woonbond mocht de Belastingdienst deze gegevens niet verstrekken aan de corporaties en is daarmee naar de rechter gestapt. De eerste slag heeft zij verloren, maar het is inmiddels wél mogelijk voor individuele huurders dit aan te kaarten bij de Belastingdienst en teruggave te eisen.
In deze link vindt u een voorbeeldbrief en excel bestand.