Ons kantoor is weer geopend, iedere werkdag tussen 9:00 en 12:00 uur. We zijn telefonisch bereikbaar op tel. 010-5925984.

Vereniging Bewoners Belangen Maassluis

De VBBM behartigt uw belangen als het gaat over de leefbaarheid in Maassluis. De andere taak van de VBBM is het behartigen van uw belangen, indien u huurder bent van een woning van Maasdelta.

Lees meer over de VBBM

Huurprijsontwikkeling in 2021

Huurbevriezing

Huren van alle sociale (zogenoemde ‘gereguleerde’) huurwoningen worden in 2021 bevroren en krijgen dus geen huurverhoging, ook niet met inflatie. De huurbevriezing geldt voor zelfstandige woningen, kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen, zowel van woningcorporaties als van commerciële of particuliere verhuurders. Bij verduurzaming en renovatie mogen de huren nog wel worden verhoogd. En ook als een woning aan een nieuwe huurder wordt verhuurd. VBBM heeft met Maasdelta afgesproken dat er bij verduurzaming geen huurverhoging toegepast wordt. 

Huurverlaging

Huurders van een sociale huurwoning bij een woningcorporatie hebben daarnaast van 1 januari tot en met 31 december 2021 ook recht op huurverlaging als zij een laag inkomen hebben en een hoge huur (zie tabel op www.woonbond.nl/eenmalige-huurverlaging-2021). Huurders van commerciële of particuliere verhuurders die in dezelfde situatie zitten, krijgen dat recht helaas niet.   

Vrije sector voor het eerst aan banden

VBBM heeft met Maasdelta voor geliberaliseerde woningen een huurverhoging van 1,4% afgesproken. Deze verhoging ligt lager dan de maximale verhoging.

Dankzij een nieuwe wet die in april in werking treedt, heeft de overheid dit jaar voor het eerst iets te zeggen over de huurverhoging in de vrije sector. Woningen met geliberaliseerde huurcontracten krijgen daarom dit jaar in de meeste gevallen maximaal 2,4% huurverhoging. En vrije sectorhuurders kunnen ook naar de Huurcommissie als er een geschil over de huurverhoging ontstaat. De nieuwe wet (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten) beperkt voor in elk geval 3 jaar de huurverhoging in de vrije sector tot inflatie + 1%. Dat geldt zowel voor geliberaliseerde woningen van woningcorporaties als va commerciële verhuurders of particuliere verhuurders. 

Hoe weet ik of ik geliberaliseerd huur? Check www.woonbond.nl/huur-ik-geliberaliseerd.

Voor ieder huurder kan het nuttig zijn om de check huurverhoging uit te voeren op Check huurverhoging 2021 | woonbond.nl

Teruggave belastingdienst

Maasdelta heeft huurders met een inkomen boven een bepaalde grens in 2013, 2014 en 2015 een extra huurverhoging opgelegd. De zgn inkomensafhankelijke huur-verhoging.  Volgens de Woonbond mocht de Belastingdienst deze gegevens niet verstrekken aan de corporaties en is daarmee naar de rechter gestapt. De eerste slag heeft zij verloren, maar het is inmiddels wél mogelijk voor individuele huurders dit aan te kaarten bij de Belastingdienst en teruggave te eisen.
In deze link vindt u een voorbeeldbrief en excel bestand.