Bestuur

De Vereniging Bewoners Belangen Maassluis (VBBM) is een vrijwilligersorganisatie met bestuursleden die interesse hebben in, of ervaring hebben met:

  • Bewonersbelangen/participatie
  • Financiën
  • Volkshuisvesting
  • Leefbaarheid
  • Bestuurlijk inzicht

Voorzitter: Gerda Verzijden

“Wonen is emotie en daar kan niemand omheen!”

Secretaris: Ab Kropff

“Ik maak mij sterk voor een Maassluis waar het goed wonen is.”

Penningmeester: Lia Duinker

“Ik ben lid geworden van de VBBM om samen te zorgen voor een betere samenleving.”

Kitty van Gool 

“Rechtvaardigheid, luisterend oor en oplossingsgericht voor de bewoners van Maassluis.”

Gerrit Vijfvinkel

“Ik zit bij de VBBM en echt niet per abuis, maar om samen met jullie te genieten van wonen in Maassluis.”