Agenda

In verband met het Coronavirus komt de achterbanvergadering van maandag 23 november 2020 te vervallen.  

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: recreatiezaal van het dienstencentrum De Vliet,

Ingang Arthur van Schendelstraat 25 te Maassluis

AGENDA

1. Opening en vaststellen agenda

2. Mededelingen vanuit het bestuur

3. Mededelingen vanuit de wijk/bewonerscommissies

4. Financiën

5. Pauze

6. Rapportage bestuursleden

7. Verslag achterbanvergadering d.d. 3 februari 2020

8. Overleg Maasdelta

9. Rondvraag

10. Sluiting