Agenda

UITNODIGING VOOR DE ACHTERBANVERGADERING

Datum: maandag 25 november 2019, 20.00 uur

Locatie: recreatiezaal van het dienstencentrum De Vliet,

Ingang Arthur van Schendelstraat 25 te Maassluis

AGENDA

1. Opening en vaststellen agenda

2. Mededelingen vanuit het bestuur

3. Mededelingen vanuit de wijk/bewonerscommissies

4. Financiën

5. Pauze

6. Rapportage bestuursleden

7. Verslag achterbanvergadering d.d. 16 september 2019

8. Overleg Maasdelta

9. Rondvraag

10. Sluiting