Agenda

 

UITNODIGING VOOR DE THEMA-AVOND

Datum: maandag 17 september 2018, 20.00 uur

Locatie: recreatiezaal van het dienstencentrum De Vliet,

              Ingang Arthur van Schendelstraat 25 te Maassluis

 

 

Een medewerker van de gemeentelijke afdeling “Schoon, heel en veilig” geeft uitleg over de werkwijze van deze afdeling.

Tevens zal door een medewerker van “Handhaving en Toezicht” een toelichting worden gegeven.

Voor een goed verloop van de avond verzoeken wij u van te voren tot 10 september vragen en opmerkingen in te dienen.

Dit kan via de email vbbm@outlook.com of schriftelijk P.C. Hooftlaan 372, 3141 AK.