Adviezen

Datum Onderwerp
11 juni 2021 Advies Serviceabonnement
18 september 2020 Advies Serviceabonnement
31 juli 2020 Advies Advies Concept Ondernemingsplan Maasdelta 2021-2025
25 juni 2020 Advies Verzorgd Wonen
5 februari 2020 Advies afrekening stookkosten 2020
2 juli 2018 Advies Kruisjeslijst
2 juli 2018 Advies Inzake herijking verkoopprogramma
3 oktober 2017 Advies ZAV beleid
3 juli 2017 Advies Onderhoudsbegroting 2018
23 maart 2017 Advies Gezamenlijk advies huurverhoging 2017
17 maart 2017 Advies Herijking Energiebeleid
maart 2017 Advies Ouderen en wonen
6 december 2016 Advies Langer Zelfstandig Wonen
29 september 2016 Advies scheiding DAEB/niet DAEB
29 augustus 2016 Advies doorstroompremie naar gemeente
augustus 2016 Advies Wijziging herhuisvestingsregeling
juni 2016 Advies Glasfonds
april 2016 Advies koopwoningen Jan Luijken/Da Costaplein en Roemer Visscherstraat
januari 2016 Adviesaanvraag aanpassing streefhuren
december 2015 Advies aan Maasdeltagroep betr. ontlabelen 55+ complexen
september 2015 Advies aan Maasdeltagroep betr. warmtewet
februari 2015 Advies aan Maasdeltagroep betr. zonnepanelen
januari 2015 Advies aan Maasdeltagroep betr. warmtewet