Adviezen

Datum Onderwerp
23 november 2023 Reactie Advies Zonnepanelen
01 november 2023 Adviesaanvraag Zonnepanelen
23 september 2023 Beleid Zonnepanelen
27 oktober 2021 Antwoordbrief instemmingsaanvraag Servicediensten
30 augustus 2021 Advies Gasloos koken
30 augustus 2021 Advies Zonnepanelen
11 juni 2021 Advies Serviceabonnement
18 september 2020 Advies Serviceabonnement
31 juli 2020 Advies Advies Concept Ondernemingsplan Maasdelta 2021-2025
25 juni 2020 Advies Verzorgd Wonen
5 februari 2020 Advies afrekening stookkosten 2020
2 juli 2018 Advies Kruisjeslijst
2 juli 2018 Advies Inzake herijking verkoopprogramma
3 oktober 2017 Advies ZAV beleid
3 juli 2017 Advies Onderhoudsbegroting 2018
23 maart 2017 Advies Gezamenlijk advies huurverhoging 2017
17 maart 2017 Advies Herijking Energiebeleid
maart 2017 Advies Ouderen en wonen
6 december 2016 Advies Langer Zelfstandig Wonen
29 september 2016 Advies scheiding DAEB/niet DAEB
29 augustus 2016 Advies doorstroompremie naar gemeente
augustus 2016 Advies Wijziging herhuisvestingsregeling
juni 2016 Advies Glasfonds
april 2016 Advies koopwoningen Jan Luijken/Da Costaplein en Roemer Visscherstraat
januari 2016 Adviesaanvraag aanpassing streefhuren
december 2015 Advies aan Maasdeltagroep betr. ontlabelen 55+ complexen
september 2015 Advies aan Maasdeltagroep betr. warmtewet
februari 2015 Advies aan Maasdeltagroep betr. zonnepanelen
januari 2015 Advies aan Maasdeltagroep betr. warmtewet