De eerste stappen

Hoe te beginnen?

Stap 1:

Baken eerst af wat en hoe u het wilt:

  • welke straten/wijken betrekt u er bij?
  • wat wilt u bereiken?
  • staat u open voor initiatieven/ideeën van andere bewoners?

Stap 2:

Stel een lijst op met adressen die worden benaderd. (zie voorbeeld)
Stel ook een brief op (zie voorbeeld) waarmee u de bewoners op de hoogte stelt van het voornemen een bewonerscommissie op te richten.

In deze brief staat:

  • aanleiding tot de oprichting
  • contactpersonen (tel.nr. en adres)
  • wanneer het antwoord wordt opgehaald

Stap 3:

Breng de brieven persoonlijk rond en haal ze persoonlijk op.

U hoort dan namelijk meteen waarom sommige mensen niet willen meedoen.

Is dat vanwege tijdgebrek dan kunt u vragen of incidenteel een beroep op hen gedaan kan worden.

Zegt men daarop wel “ja”, dan heeft u altijd namen achter de hand, voor bijvoorbeeld een eenmalige activiteit als een straatspeeldag of het rondbrengen/ophalen van een enquête.

Tegelijkertijd kan worden aangegeven dat er niet zal worden vergaderd om het vergaderen. Tijd is een kostbaar ding en vrijwilligers zijn over het algemeen moeilijk te vinden.

Stap 4:

Stel een datum vast waarop u met de kandidaat-bestuursleden bij elkaar komt.