Oprichtingsbijeenkomst

Beleg een avond met aspirant bestuursleden en vorm een dagelijks bestuur van voorzitter, secretaris en penningmeester.
Ideaal: ook een 2e vz, 2e secr e.d. Misschien wil iemand zich uitsluitend richten op PR of externe overleggen. Als iemand goed kan organiseren en dat leuk vindt, is ook een taak als activiteitencoördinator mogelijk.

Kijk wat mensen leuk vinden om te doen, en waar hun “talenten” liggen.
Praktisch: check of mensen overdag inzetbaar zijn. Overleg met Maasdelta Maassluis (MDM) bijvoorbeeld is altijd overdag.

BEWONERSCOMMISSIE/BELANGENVERENIGING
Voor oprichting van een vereniging is aanmelding bij de Kamer van Koophandel niet noodzakelijk. Er is wel enige rechtszekerheid aan te ontlenen en voor het aanschaffen van goederen bij de groothandel wordt inschrijving ook gevraagd.

De bewonerscommissie dient over een bankrekening te beschikken die niet op naam van de penningmeester staat. Bij sommige banken geeft dit problemen. Dan moet worden gezorgd voor twee bankpasjes.

REGLEMENT
Het algemeen reglement is slechts een onderlegger.
Schrap/wijzig daarom alles wat niet van toepassing is. Belangrijk is wel dát er een reglement is.

Ondermeer voor het aanvragen van subsidie of van een vrijwilligersverzekering. Maar ook als zich intern problemen voordoen, heeft u iets om op terug te vallen.

ONDERWERPEN
Als er punten zijn aangeleverd tijdens de eerste inventarisatie: noteer deze en kijk of u er al iets mee kan/wil. Houdt ze wél aan.

VRIJWILLIGERS
Namen van mensen die zich hebben aangemeld voor een eenmalige of korte klus worden genoteerd. Overwogen kan worden om deze mensen af en toe op de hoogte te houden van de gang van zaken middels een verslag. Houdt hen betrokken!

BEKENDHEID BIJ BEWONERS
Als de bew.cie is opgericht wordt dit aan alle bewoners meegedeeld (via een kort briefje). Ook bij (nog) niet bewoonde woningen.
Vermeldt daarin ook namen/(email)adressen en/of tel.nrs van de bestuursleden. Check of bestuursleden hun email of telefoonnummer willen meedelen. Geef elkaar daarin de ruimte.

AANMELDING BEWONERSCOMMISSIE
Meldt de bewonerscommissie aan bij Maasdelta en ook bij Gemeente Maassluis, tav de wijk coördinatoren, onder vermelding van namen en gegevens van de bestuursleden.

VBBM
Schriftelijke aanmelding bij VBBM (ook middels email). Eveneens met namen en gegevens van bestuursleden. Eens in de acht weken wordt er een achterbanvergadering georganiseerd waarvoor de bewonerscommissies een uitnodiging ontvangen. Deze wordt door maximaal twee afgevaardigden per commissie bijgewoond.
De achterbanvergaderingen bieden een goed platform voor bewonerscommissies om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren.