Voorbeeld brief

Aan: de bewoners van ……

Maassluis, dd

Geachte bewoners van ………,

Uit de in de afgelopen tijd met straatgenoten gevoerde gesprekken is ons gebleken dat er in de straat/wijk best het nodige verbeterd kan worden.

Zoals:

– Saamhorigheid onder de bewoners versterken
– Buurtactiviteiten organiseren
– Contacten leggen en onderhouden met andere organisaties

En wellicht hebt u zelf nog aanvullingen op het voorgaande.
Middels deze brief wil ik u vragen of u interesse hebt in een dergelijke commissie.

(Eventueel: zowel voor huurders als voor kopers in onze straat)

Een bewonerscommissie heeft de volgende voordelen:

  • Gebundelde krachten bij eventuele problemen met b.v. gemeente, verhuurder, aannemers, politie etc.
  • Meer en betere contacten tussen de bewoners van de straat onderling.
  • Eventueel organiseren van straatactiviteiten zoals een barbecue of straatspeeldag.

Door het invullen van uw naam en adres met eventueel uw telefoonnummer kunt u aangeven of u interesse heeft in een bewonerscommissie voor onze wijk/straat.

Naam :

Adres :

Telefoonnummer :
Emailadres:

  • Is wel / niet geïnteresseerd in een bewonerscommissie voor ……
  • Wil wel / niet plaatsnemen in het bestuur van de op te richten commissie
  • Doorhalen wat niet van toepassing is.
Over ongeveer een week zullen wij deze brief weer bij u ophalen.

Wij hopen op uw positieve reactie en zien deze dan ook met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

…………………………………………….