Wat is het nut van de vrijwilligersverzekering?

Waar mensen werken kunnen ongelukken gebeuren. Ook vrijwilligers kunnen schade veroorzaken of zelf schade lijden. De door de vrijwilliger aan derden toegebrachte schade is niet gedekt onder de particuliere aansprakelijkheidsverzekering.

De financiële gevolgen van een schade kunnen aanzienlijk zijn. Om die reden heeft het Vrijwilligerssteunpunt Maassluis een verzekering voor vrijwilligers afgesloten. Alle bij de gemeente bekende vrijwilligers zijn automatisch bij deze verzekering aangesloten. Omdat de bewonersorganisaties ook bestaan uit vrijwilligers zijn deze ook automatisch verzekerd. Zie voor nadere informatie de site van de gemeente, www.maassluis.nl.

Deze verzekering is kosteloos.