Met wie kan de bewonerscommissie overleggen?

* Materiële zaken in de omgeving.

Denk hierbij aan losse stoeptegels, vervuiling in de woonomgeving, etc. Dit kunt u melden via de app Fixi die de gemeente gebruikt. U kunt deze app downloaden via de App Store of Google Play Store.  U kunt uw klacht ook telefonisch doorgeven aan de gemeente , via telefoonnummer 14 010.

* Problemen op het gebied van leefbaarheid.

Meepraten/beslissen over zaken op het gebied van leefbaarheid.
Voor problemen met betrekking tot de leefbaarheid in uw straat of wijk kan contact worden opgenomen met de wijk coördinatoren van de gemeente Maassluis, E. Tijhuis of M. Slingerland.  Zij zijn bereikbaar per email: E.Tijhuis@maassluis.nl of j.m.c.slingerland@maassluis.nl

* Belangenbehartiging huurders Maasdelta.

Voor de belangenbehartiging van huurders van Maasdelta Maassluis kan men zich in eerste instantie wenden tot uw consulent van Maasdelta. Het Klant Contact Centrum Maasdelta is bereikbaar via telefoonnummer 0181-603703 of via de website: www.maasdelta.nl

* Ernstige overlast.

In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij ernstige overlast, kan de bewonerscommissie een vergadering beleggen waarvoor zij zelf de politie, de wijkcoördinator en eventueel een medewerker van Maasdelta uitnodigt. Vaak kunnen op deze wijze snel afspraken worden gemaakt en oplossingen worden gevonden.

Ook kunnen de spreekuren van burgemeester en wethouders worden bezocht.