Vacature bestuurslid

De Vereniging Bewoners Belangen Maassluis is een huurdersorganisatie die de
belangen van huurders van woningcorporatie Maasdelta Groep in het bijzonder,
maar ook van andere huurders en bewoners behartigt. Daarnaast zet de VBBM zich
in om de leefbaarheid in Maassluis te bevorderen. Bij de VBBM zijn een aantal
bewonerscommissies aangesloten die elk de sociale cohesie in een wijk of complex
bevorderen.

Binnen de vereniging is een vacature voor een algemeen bestuurslid.

Van een aspirant bestuurslid vragen wij :

  • Affiniteit met wonen
  • Affiniteit met bewonersbelangen en leefbaarheid
  • Kennis/ervaring op één van de volgende terreinen: financiën, administratie,
    wonen, bewonersparticipatie, P.R./sociale media
  • Bestuurlijk inzicht
  • Goed kunnen samenwerken

Verder is het van belang dat een bestuurslid huurder van Maasdelta is.

Mocht u interesse hebben in de vacature dan kunt u vrijblijvend contact opnemen
met één van onze bestuursleden of via email: vbbm@outlook.com of telefonisch
010-5925984.

Update juni 2022: Inmiddels hebben wij een nieuw Aspirant bestuurslid: Gerrit Vijfvinkel