VBBM: ‘Samen staan we sterk’

VBBM: “samen staan we sterk”
Naast dat de samenwerking met de gemeente Maassluis en Maasdelta werd voortgezet, ondertekende de VBBM samen met de gemeente en de woningcorporatie begin december vorig jaar de prestatieafspraken. Deze afspraken geven aan welke bijdrage de drie partijen gezamenlijk willen leveren aan sociale huisvesting in de gemeente. Er staan afspraken in over woningvoorraad, woningkwaliteit, duurzaamheid, leefbaarheid en huisvesting voor bijzondere doelgroepen. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt, maar ook oude afspraken geactualiseerd.
Voormalig voorzitter VBBM Peter Boeters: “De laatste jaren heeft de VBBM fors ingezet op de betaalbaarheid van wonen voor huurders en dit blijven we doen. We zijn daarom net als vorig jaar, blij met deze afspraak. Dit geldt ook voor het beleid van inflatievolgende huurverhoging.”
In het afgelopen jaar is er organisatorisch veel veranderd binnen de VBBM. Zo nam Marja Sonneveld, secretarieel en beleidsmedewerker, afscheid om te gaan genieten van haar pensioen. Zij is vervangen door Nicole de Groot. Ook voorzitter Peter Boeters heeft na jarenlange inzet zijn functie neergelegd. Hij heeft de VBBM naar een hoger plan gebracht en gaat nu genieten van zijn vrije tijd. Als dank hiervoor is hij erelid gemaakt van de VBBM. Voor deze vacature komt binnenkort een advertentie in de Schakel, Saskia Juursema neemt de taak als ad interim voorzitter zolang waar. Ad Alblas (bestuurslid) heeft zijn taken neergelegd, inmiddels is er in Kitty van Gool een goede vervangster als aspirant bestuurslid gevonden.
Op de goed bezochte nieuwjaarsreceptie vorige week donderdag vertelde Saskia Juursema dat we ook in 2019 met ons motto ‘samen staan we sterk’ weer aan de slag gaan voor de huurders. ‘Iedereen moet gelijk en eerlijk behandeld worden, en dat uiten we ook richting Maasdelta en de gemeente Maassluis. We blijven alert’, aldus Juursema. www.vbbm.nl