Winningsplan Gaag-Monster

Indien u het niet eens bent met het instemmingsbesluit, en u bent belanghebbende, dan kunt u desgewenst beroep instellen tot en met 29 maart 2019.

Klik op onderstaande link voor de brief:

NAM0001