VBBM, woningcorporatie en gemeente werken aan uitbreiding sociale huurwoningen Maassluis

Maassluis, 1 december 2022 – Er zijn voor het jaar 2023 nieuwe prestatieafspraken gemaakt door Huurdersorganisatie VBBM, woningcorporatie Maasdelta Groep en de gemeente Maassluis. Deze afspraken zijn gisteren ondertekend. Eén van de belangrijkste afspraken is de uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen in Maassluis tot 2030. 

Meer betaalbare woningen 

Voorzitter Gerda Verzijden van de VBBM: “Helaas hebben we nog altijd een tekort aan betaalbare woningen en is de energierekening van huishoudens enorm gestegen”. Wethouder Sjoerd Kuiper (o.a. volkshuisvesting): “De woningnood is enorm, de wachtlijsten zijn lang en veel inwoners zitten in de knel. Daarom ben ik er trots op dat we samen afspraken hebben gemaakt en meer betaalbare woningen bouwen.” Bestuurder René de Groot van Maasdelta: “Het energiezuiniger maken van woningen is door de gestegen energieprijzen extra belangrijk geworden. Hierom voeren we nu meer verduurzamingprojecten uit dan eerder gepland.

Samenwerking voor duurzaam en klimaatbestendig Maassluis

Een warmtenet is een belangrijke ontwikkeling om de CO2-doelstellingen te behalen in Maassluis. Een warmtenet stoot gemiddeld 60% minder CO2 uit dan verwarming op aardgas. De gemeente verkent in overleg met Maasdelta in 2023 het startgebied voor de aanleg van een warmtenet. Maasdelta besteedt de komende jaren extra geld aan het verduurzamen van het woningbezit. Zo worden voorbereidingen getroffen aan woningen om deel te kunnen nemen aan warmtenetten en worden woningen voorzien van goede isolatie.

Aandacht voor begeleid wonen, zorg en welzijn 

In Maassluis gaan we in 2023 een nieuwe woonzorgvisie opstellen, om te zorgen dat we ook in de toekomst ouderen en kwetsbare inwoners geschikte woningen aan te kunnen bieden. Ook omdat er een gat ontstaat tussen (langer) zelfstandig wonen en wonen met zorg. In 2023 stelt de gemeente daarom een Woonzorgvisie 2023 op, op basis van het Coalitieakkoord ‘Samen betrokken het verschil maken’ en nationale prestatieafspraken. In samenwerking met Maasdelta, VBBM en andere partijen.

Klik hier om de prestatieafspraken te bekijken