Woonplezier begint bij de huurdersorganisatie

Inspraak en overleg: De kracht van het collectief.

Huurdersorganisaties zijn van grote waarde voor Maasdelta, de eigenaar van uw woning. Ze zijn een onmisbare schakel in de communicatie en samenwerking tussen de huurders en de verhuurder. Hoe meer huurders -georganiseerd in bewonerscommissies- participeren in informatie-uitwisseling, advies, inspraak en overleg, hoe beter de woningen en diensten kunnen worden afgestemd op de woonwensen van diezelfde huurders.

Wat is een huurdersorganisatie?

Alle huurders van Maasdelta zijn automatisch (gratis) lid van de VBBM in de gemeente Maassluis, SHS in de Gemeente Nissewaard of Huurdersvereniging de Koepel in de gemeente Voorne aan Zee. Op deze manier kunnen ze via de bewonerscommissies meepraten over het woonplezier in en rond de woningen. De huurdersorganisaties bundelen de krachten van de huurders en bewonerscommissies om gezamenlijk de woonwensen gerealiseerd te krijgen. U kunt met elkaar bespreken wat u wilt bereiken. Dit kan heel specifiek zijn, bijvoorbeeld bij het oplossen van een verkeersonveilige situatie of algemener, zoals het behartigen van de belangen van de bewoners in uw gebouw, straat of buurt (complex).

Hoe praat je mee over de beslissingen van Maasdelta?

U huurt een woning in een groep of een blok van woningen, bijvoorbeeld een flat. U kunt meepraten over de beslissingen van Maasdelta. Dit kan in een bewonerscommissie of in één van de drie huurdersorganisaties.

Een bewonerscommissie praat namens huurders over praktische zaken in het eigen complex, bijvoorbeeld:

 • (groot) onderhoud 
 • Renovatie
 • Schoonmaak
 • Verduurzaming
 • Woonomgeving
 • Servicekosten 
 • Leefbaarheid

De huurdersorganisaties hebben iets meer te zeggen en praten voornamelijk namens alle huurders. 

De huurdersorganisaties overleggen met Maasdelta bijvoorbeeld over:

 • (groot) onderhoud 
 • Renovatie
 • Schoonmaakkosten
 • Nieuwbouw
 • Mogelijke bouwlocaties
 • Verduurzaming
 • Woonomgeving
 • Servicekosten 
 • Leefbaarheid

Rechten van huurders bij beslissingen van Maasdelta

Als huurder heeft u in een bewonerscommissie en huurdersorganisatie de volgende rechten:

 • Informatierecht

Maasdelta moet u informeren over haar plannen en beslissingen. Bijvoorbeeld over het onderhoud of de huurverhoging.

 • Overlegrecht

U overlegt minimaal 1x per jaar met Maasdelta en vaker als dit nodig is, bijvoorbeeld bij belangrijke beslissingen van Maasdelta.

 • Adviesrecht

U heeft het recht om Maasdelta advies te geven over een beslissing.

 • Agenderingsrecht

Voor elk overleg mag u onderwerpen op de agenda zetten.

Bezwaren

Zijn de huurder en Maasdelta het niet met elkaar eens, dan kan de huurder naar de Huurcommissie. De bewonerscommissies of huurdersorganisaties kunnen hierbij ondersteuning verlenen. De Huurcommissie doet dan een uitspraak.

Is één van de partijen het niet eens met de uitspraak? Dan kan het meningsverschil worden voorgelegd aan de kantonrechter.

Bestuurslid van een huurdersorganisatie worden

Stel je voor dat je regelmatig als volwaardig gesprekspartner aan tafel zit met de directie van Maasdelta. Dit is je kans om vragen te stellen, advies te geven, belangrijke onderwerpen te bespreken en te reageren op geplande beleidswijzigingen. Misschien is het iets voor jou om bestuurslid te worden. Kijk voor meer info op onderstaande adressen van de aangesloten huurdersorganisaties.

Lid van een bewonerscommissie worden

Als lid van een bewonerscommissie heb je samen met andere bewoners van je complex of buurt overleg met Maasdelta. Dit overleg gaat over alles wat te maken heeft met de woningen van Maasdelta en je omgeving. Je ziet resultaat van je inzet in je directe woonomgeving.

Kijk op de website van de huurdersorganisatie in jou gemeente of er in jouw omgeving een bewonerscommissie is (en hoe je er zelf eentje opricht). Kijk voor meer info op onderstaande adressen.

Lid van een klankbordgroep worden

Een klankbordgroep van de huurdersorganisaties richt zich op één thema of onderwerp en is meestal een bepaalde tijd per jaar actief. Je krijgt alle benodigde informatie over dit onderwerp en bepaalt in samenspraak met de andere werkgroep leden een standpunt of advies wat wordt voorgelegd aan Maasdelta.

Misschien is het iets voor jou om lid van een klankbordgroep te worden! Kijk voor meer info op onderstaande adressen.

Praktische ondersteuning bieden

Ben je handig met werkzaamheden rondom de website, communicatie of secretariële ondersteuning? Of misschien lijkt het je leuk om huurders te betrekken bij onze activiteiten? We horen graag wat jij als vrijwilliger zou willen doen om ons te helpen invloed uit te oefenen op Maasdelta. Kijk voor meer info op onderstaande adressen.

Adressen aangesloten huurdersorganisaties:

Vereniging Bewoners Belangen Maassluis (VBBM)

P.C. Hooftlaan 372-374

3141AK Maassluis

E-mail: vbbm@outlook.com

Internet: www.vbbm.nl

 

Stichting Huurdersraad Spijkenisse (SHS)

Raadhuislaan 61

3201EM Spijkenisse

E-mail: secretariaat@hotmail.com

Internet: www.huurdersraad-spijkenisse.nl

 

Huurdersvereniging De Koepel (gemeente Voorne aan Zee)

Isaäc da Costastraat 299

3221TH Hellevoetsluis

E-mail: info@hvdekoepel.nl

Internet: www.hvdekoepel.nl