WIJKDEAL

Wijkbudget

Bewoners met een goed idee gericht op het verbeteren van de kwaliteit van hun buurt op het gebied van leefbaarheid en veiligheid, kunnen een beroep doen op het wijkbudget. De gemeente heeft samen met Maasdelta een budget beschikbaar gesteld voor elk gebied.

Idee indienen

Uw idee kunt u indienen met het Aanvraagformulier bijdrage leefbaarheid en veiligheid .

 

Wijkdeal

Wat is een wijkdeal?

Met een ‘Bij ons in de wijkdeal‘ kunnen bewoners een deal met de gemeente sluiten om samen de woonomgeving te verbeteren of op te fleuren. Bewoners kunnen bijvoorbeeld een initiatief indienen voor een hogere kwaliteit beplanting, een plantenbak of geveltuinen. De deal is dat de bewoners deze zelf onderhouden of in ieder geval in een goede samenwerking en afspraken maken over dit onderhoud met de gemeente.

Afspraken

De deal is dat de gemeente in overleg met de initiatiefnemer (en een aantal betrokken bewoners) het plan uitwerkt, waarna de gemeente zorgt voor de start van de deal. Dit kan onder andere het eenmalig leveren van de materialen zijn, zoals bakken, beplanting of bonnen t.b.v. de deal. Wat uiteindelijk wordt geleverd, wordt per deal beoordeeld. Indien afgesproken, kan ook eenmalig handgereedschap worden geleverd (bijvoorbeeld schoffel, hark, etc.). Ook dit wordt per deal beoordeeld.

Zelf onderhouden

Daarna is het de bedoeling dat de initiatiefnemers zelf voor het onderhoud zorgen en is het hun verantwoordelijkheid dat alles er netjes uitziet. Een keer per jaar kan de initiatiefnemer contact opnemen met de gemeente om samen de wijkdeal te bekijken en zo nodig onderhoudsadvies te vragen.

Stoppen met wijkdeal

Als blijkt dat de wijkdeal niet naar behoren wordt onderhouden, wordt de deal ontbonden. Indien de initiatiefnemer (bijvoorbeeld door een verhuizing) de wijkdeal wil opzeggen, dan dient deze (liefst schriftelijk of via mail) contact op te nemen met de coördinator wijkdeals.

Mogelijkheden

In overleg zijn er verschillende mogelijkheden voor een wijkdeal bespreekbaar. Zo kunnen de initiatiefnemers eenmalig bonnen ontvangen om de beplanting aan te kopen voor een door de gemeente geplaatste bloemenbak. Het onderhoud en weer herbeplanten zijn dan doorlopende acties voor de initiatiefnemers.

Wijkdeal-tegel en certificaat

Nadat de deal is afgerond, ontvangen de initiatiefnemer en de helpende bewoners een certificaat met een beschrijving van de wijkdeal. Tevens wordt een wijkdeal-tegel geplaatst. Hiermee is het voor iedereen zichtbaar dat de bewoners zelf voor het onderhoud zorgen.

Interesse in een wijkdeal?

Wie ook een bijdrage aan zijn straat, buurt of wijk wil leveren kan zich aanmelden voor eenwijkdeal:

> Aanvraagformulier bijdrage wijkdeal

Handtekeningenlijst Wijkdeal.pdf