Huurontwikkeling 2022

Op 27 januari hebben de 3 huurdersorganisaties VBBM, De Koepel Hellevoetsluis,
SHS (Spijkenisse) en Maasdelta gesproken over de aanstaande huurverhoging per
1 juli 2022.

Maasdelta stelde voor om de huren met 2,3% te verhogen. Dit is gelijk aan de inflatie
voor 2021.

Echter in 2022 gaat de verhuurdersheffing met een 25% omlaag. Voor 2023 komt de
verhuurdersheffing die corporaties aan de overheid betalen helemaal te vervallen.

Daarom hebben wij als huurdersorganisaties voorgesteld om de huren voor alle
bewoners te bevriezen, net als vorig jaar.

Na gezamenlijk overleg op 23 februari zijn wij tot een compromis gekomen om de
huurverhoging tot 1% te beperken.

Hierbij zijn er geen verschillen tussen verschillende doel-/inkomensgroepen. De
huurverhoging 2022 wordt als volgt toegepast: een generieke huurverhoging van 1%
voor het gehele bezit (woningen, garages en parkeerplaatsen) van Maasdelta.
Uitgezonderd de voor 1 juli 2022 bekende sloopcomplexen.

Deze afspraak geldt expliciet voor 1 jaar. Er is geen sprake van meerjarige
afspraken. Voor 2023 gaan wij opnieuw met elkaar in gesprek.