Artikelen door Webconstructions

Getekende prestatieafspraken voor 2021

Op maandag 14 december zijn de prestatieafspraken, gemaakt met de gemeente Maassluis, Maasdelta en VBBM, ondertekend. De hoofdzaak is het zorgen voor voldoende betaalbare en duurzame woningen. Ook de huurprijsontwikkeling is voor u als huurder heel belangrijk. De VBBM heeft ook dit jaar gestuurd op de betaalbaarheid van woningen. Klik hier om het volledige document in te […]

Meer betaalbare woningen in Maassluis

Voor iedereen in Maassluis een passende woning in een fijne buurt. Met die ambitie hebben de huurdersvereniging VBBM, woningcorporatie Maasdelta en de gemeente woensdag 11 december de nieuwe prestatieafspraken voor 2020 ondertekend. Wethouder Sjoerd Kuiper (wonen) is blij dat er de komende jaren meer wordt geïnvesteerd in betaalbare woningen in de stad. ,,Iedereen moet in […]

Aftoppingsgrens

De ‘aftoppingsgrens’ is een begrip uit de huurtoeslag. Als je huurprijs hoger is dan deze grens wordt je huurtoeslag ‘afgetopt’ ofwel nog verder verlaagd dan bij de kwaliteitskortingsgrens het geval is. Lees meer

Teruggave belastingdienst

Maasdelta heeft huurders met een inkomen boven een bepaalde grens in 2013, 2014 en 2015 een extra huurverhoging opgelegd. De zgn inkomensafhankelijke huur-verhoging.  Volgens de Woonbond mocht de Belastingdienst deze gegevens niet verstrekken aan de corporaties en is daarmee naar de rechter gestapt. De eerste slag heeft zij verloren, maar het is inmiddels wél mogelijk […]

Huursombenadering

Woningcorporaties zorgen voor betaalbare huurwoningen. Alle huren van alle huizen van één corporatie bij elkaar opgeteld heet de huursom. Die mag niet onbeperkt stijgen. Verhoogt een corporatie bij sommige woningen de huur méér, dan moet ze dat dus bij andere minder doen. Dat noemen we: de huursombenadering. Met deze aanpak maken woningcorporaties de verschillen in […]