Artikelen door Webconstructions

Aftoppingsgrens

De ‘aftoppingsgrens’ is een begrip uit de huurtoeslag. Als je huurprijs hoger is dan deze grens wordt je huurtoeslag ‘afgetopt’ ofwel nog verder verlaagd dan bij de kwaliteitskortingsgrens het geval is. Lees meer

Teruggave belastingdienst

Maasdelta heeft huurders met een inkomen boven een bepaalde grens in 2013, 2014 en 2015 een extra huurverhoging opgelegd. De zgn inkomensafhankelijke huur-verhoging.  Volgens de Woonbond mocht de Belastingdienst deze gegevens niet verstrekken aan de corporaties en is daarmee naar de rechter gestapt. De eerste slag heeft zij verloren, maar het is inmiddels wél mogelijk […]

Huursombenadering

Woningcorporaties zorgen voor betaalbare huurwoningen. Alle huren van alle huizen van één corporatie bij elkaar opgeteld heet de huursom. Die mag niet onbeperkt stijgen. Verhoogt een corporatie bij sommige woningen de huur méér, dan moet ze dat dus bij andere minder doen. Dat noemen we: de huursombenadering. Met deze aanpak maken woningcorporaties de verschillen in […]

Administratiekosten

De VBBM onderzocht de administratiekosten, die Maasdelta berekent voor het afsluiten van een huurcontract. Er is nl de afgelopen jaren tot aan de Hoge Raad geprocedeerd, over het in rekening brengen van (hoge) administratiekosten, bij het afsluiten van een huurcontract. De Hoge Raad stelde dat de kosten een zogeheten ‘niet redelijk voordeel’ voor de verhuurder […]

Verslag thema-avond “Veiligheid”

Verslag themabijeenkomst Veiligheid 10 juli 2017 Inleider: agent Van Ravenzwaaij. Aanwezigen: afgevaardigden bewonerscommissies, politiek, F. v.d. Plas, geïnteresseerden, bestuur VBBM, wijkagenten Stoopman en Holstein. Ongemerkt zijn er bij een aantal mensen kaartjes in de broekzak, tas en jas achtergelaten. Hiermee wil de agent laten ervaren, dat er dus ook makkelijk iets uitgehaald had kunnen worden. […]